Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 181 - 190

neorenezance, neorenesance

historizující tendence poslední třetiny 19. století, novorenezance . >> detail

neotektonika

obor geologie zkoumající čtvrtohorní tektonické pohyby a jimi vzniklé struktury . >> detail

neotenie

"pohlavní dospělost larev některých živočichů; pohlavní dospělost dosažená v raném období individuálního vývoje rostlin" . >> detail

neovulkanit

výlevná hornina třetihorního a čtvrtohorního stáří . >> detail

neozoikum

geologická éra zahrnující třetihory a čtvrtohory, kenozoikum . >> detail

nepot

historie: (ve středověku) papežův příbuzný a chráněnec. >> detail

nepotizmus, nepotismus

zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení . >> detail

neptunizmus, neptunismus

hypotéza o vzniku všech hornin a celé planety Země mechanickými a chemickými pochody z vodních roztoků . >> detail

neritický

příslušný k předbřežnímu pásmu od čáry odlivu k okraji pevninského šelfu . >> detail

nervizmus, nervismus

teorie zdůrazňující základní význam nervstva . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.