Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 221 - 230

neurom

nádor z nervových vláken, popř. buněk . >> detail

neuron

nervová buňka . >> detail

neuropatie

blíže nespecifikované onemocnění nervů . >> detail

neuroradiologie

obor radiologie zabývající se chorobnými změnami mozku a míchy . >> detail

neurosekrece

schopnost nervových buněk tvořit hormony . >> detail

neurostimulátor

přístroj k povzbuzení nervů . >> detail

neurotik

jedinec trpící neurózou, neurastenik . >> detail

neurotomie

chirurgické protětí nervu k odstranění bolesti . >> detail

neuróza, neurosa

psychická porucha s delším vývojem bez prokazatelné chorobné změny nervstva . >> detail

neuston

společenstvo drobných živočichů žijících v povrchové vrstvě vody . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.