Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 231 - 240

neutrál

"1. osoba zachovávající nestrannost; 2. nezařazená rychlost v převodovce např. motorového vozidla" . >> detail

neutralita

nestranný postoj, neúčast ve sporu . >> detail

neutralizace, neutralisace

"zrušení účinnosti věci nebo děje; chem. reakce kyselin se zásadami" . >> detail

neutrální

"nestranný, nezúčastněný, neurčitý, nevýrazný; chem. nemající charakter kyselin ani zásad" . >> detail

neutrino

elektricky nenabitá elementární částice patřící mezi leptony . >> detail

neutron

elementární částice patřící mezi nukleony . >> detail

neutrum

u jmen střední rod . >> detail

never-ending, neverending [nevr endyng]

nekonečný, věčný, trvalý . >> detail

névus, naevus [névus]

mateřské znaménko, rozšířená podkožní céva . >> detail

NEW

Net Economic Welfare, čistý ekonomický blahobyt . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.