Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 241 - 250

new age music [njú ejdž mjúzik]

hudební styl blízký ezoterické hudbě, obv. uměleckého či alternativního charakteru . >> detail

new romance [njú romens]

módní hudební styl z počátku 80. let 20. století . >> detail

new wave [njú vejv]

"nová vlna; hudební styl z počátku 80. let 20. století" . >> detail

news [njúz]

"novinka, zpráva; zprávy" . >> detail

newsaholic [njúzaholik]

člověk posedlý zprávami v novinách . >> detail

newsletter

termín používaný v oblasti počítačů a internetového marketingu. Označuje zpravodaj, zasílaný určitému okruhu odběratelů formou e-mailových zpráv. Jedná se o složeninu anglických slov: news (novinky) a letter (dopis). Newsletter může poskytovat novinky v určité zájmové oblasti a nebo se může jednat o vybrané tipy zasílané e-shopy a prodejci okruhu svých zákazníků. V druhém případě se tak jedná o marketingový nástroj. Dle zákonů ČR lze zasílat newslettery pouze čtenářům, kteří se k jejich odběru prokazatelně přihlásili.. >> detail

newton [njútn]

jednotka pro sílu . >> detail

nexus

souvislost, spojení . >> detail

NFC

informační technologie: zkratka pro: Near Field Communication. Jedná se o technologii bezdrátového přenosu dat a informací na velmi krátkou vzdálenost - řádově několik centimetrů. NFC je používána v chytrých telefonech nebo podobných zařízeních. Využití je např. v bezkontaktních formách platby, výměně dat mezi zařízeními i jako pomůcka pro nastavení zařízení (např. telefonu) pomocí pasivních NFC čipů (tzv. tagů).. >> detail

NGO

z angličtiny, zkratka pro: Non Govermental Organisation - nevládní organizace. Označují se takto organizace nemající vazby na stát a jeho složky a které většinou nejsou zaměřeny na zisk. Jejich zaměřením je podpora v oblastech, který jsou například lidská práva, ochrana přírody či podobné problematiky.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.