Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 291 - 300

niva

sýr typu rokfór . >> detail

nivace

činnost sněhu, při níž se uplatňují zejm. účinky mrazového zvětrávání . >> detail

nivální

sněžný . >> detail

nivelace

"1. vyrovnávání rozdílů, nivelizace; 2. určování výškových rozdílů a nadmořských výšek" . >> detail

niveleta

čára udávající výškové poměry, sklon komunikace . >> detail

nivelizace, nivelisace

"vyrovnávání rozdílů, nivelace; rovnostářství; ochuzení výrazových vlastností originálu" . >> detail

nivó, niveau [nyvó]

vodorovná rovina; základní úroveň; prodleva;knižně: společenská, kulturní úroveň. >> detail

njája

systém indické filozofie k vysvobození duše z koloběhu životů . >> detail

NLQ

near-letter quality, tisk téměř v dopisové kvalitě, střední kvalita tisku . >> detail

NNP

Net National Product, čistý národní produkt . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.