Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 311 - 320

nodus

"uzlina, uzel; kulovitý článek na dříku bohoslužebných nádob, ořech" . >> detail

noema-noesis

myšlenka-myšlení . >> detail

noetika

teorie poznání, epistemologie, gnozeologie . >> detail

noktur

část nočních modliteb breviáře . >> detail

nokturno, nocturno [nokturno]

"hudební skladba s náladou krásné noci; obraz noční krajiny; noční zastaveníčko" . >> detail

nolens volens

chtíc nechtíc . >> detail

nomád

kočovník . >> detail

nomen

jméno . >> detail

nomen omen

příznačné pojmenování . >> detail

nomenklatura

"jmenovitý seznam; názvosloví, terminologie" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.