Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 321 - 330

nomický

"obecný, všepostihující; vyjadřující zákonitost" . >> detail

nomie

"druhá část složených slov mající význam 1. správa; 2. nauka" . >> detail

nominace

jmenování, ustanovení . >> detail

nominále, nominál

"jmenovitá hodnota; částka peněz, na kterou zní cenný papír" . >> detail

nominalizmus, nominalismus

"1. peněžní. teorie; 2. názor na obecné pojmy jako na pouhá jména, nikoli skutečnosti" . >> detail

nominální

"jmenovitý; formální; týkající se jmen; vyjádřený v penězích" . >> detail

nominativ

při skloňování základní, první pád . >> detail

nominovat

jmenovat, ustanovovat . >> detail

nomo-

první část složených slov mající význam právo, pravidlo, řád, zákon . >> detail

nomofobie

z angličtiny (no-mobile-phone-phobia), chorobný a iracionální strach z odloučení od vlastního mobilního telefonu; tento pojem vznikl ve 21. století v Anglii, vzhledem k neustále vzrůstající závislosti především mladých lidí na svém vlastním mobilním telefonu. Tento stav může být doprovázen dalšími psychickými, ale i fyzickými projevy jako jsou nervozita, deprese, úzkosti, třes, pot, bušení srdce a další.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.