Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 331 - 340

nomogeneze, nomogenese

evoluční teorie považující vývoj za řízený předurčenými přírodními jevy, neovlivňovaný prostředím . >> detail

nomografie

grafické vyšetřování závislosti . >> detail

nomokracie

vláda podle zákonů . >> detail

nomologie

nauka o zákonech jevů . >> detail

nomotetický

odhalující zákony vývoje . >> detail

non lege artis

lékařství: postup, který nesplní pravidla pro to být označen za 'lege artis'. Jedná se o postupy medicínský neověřené, ty, které nejsou dle aktuálních nejnovějších vědeckých poznatků, zastaralé nebo méně účinné (či až případně nebezpečné). >> detail

non plus ultra

nepřekonatelný, nepředstižitelný . >> detail

non sequitur [nón sekvitur]

"nevyplývá; chyba v uvažování" . >> detail

non troppo

hud. ne příliš . >> detail

non-

první část složených slov mající význam ne, ne- . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.