Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 331 - 340

nomokracie

vláda podle zákonů . >> detail

nomologie

nauka o zákonech jevů . >> detail

nomotetický

odhalující zákony vývoje . >> detail

non lege artis

lékařství: postup, který nesplní pravidla pro to být označen za 'lege artis'. Jedná se o postupy medicínský neověřené, ty, které nejsou dle aktuálních nejnovějších vědeckých poznatků, zastaralé nebo méně účinné (či až případně nebezpečné). >> detail

non plus ultra

nepřekonatelný, nepředstižitelný . >> detail

non sequitur [nón sekvitur]

"nevyplývá; chyba v uvažování" . >> detail

non troppo

hud. ne příliš . >> detail

non-

první část složených slov mající význam ne, ne- . >> detail

non-fiction [nonfikšn]

literární žánr na rozhraní románu a reportáže . >> detail

nóna

"devátý stupeň diatonické stupnice; interval tvořený rozdílem devíti stupňů diatonické stupnice" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.