Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 341 - 350

non-fiction [nonfikšn]

literární žánr na rozhraní románu a reportáže . >> detail

nóna

"devátý stupeň diatonické stupnice; interval tvořený rozdílem devíti stupňů diatonické stupnice" . >> detail

nona-

první část složených slov mající význam devět, devítinásobný . >> detail

nonet

hud. komorní skladba pro devět nástrojů nebo hlasů . >> detail

noneto

soubor devíti hráčů nebo zpěváků komorní hudby . >> detail

nonius

pomocné měřítko k určení menších zlomků, dílků hlavního měřítka, vernier . >> detail

nonkonformita

chování neshodující se s normami a cíli dané skupiny nebo společnosti . >> detail

nonkonformizmus, nonkomformismus

"nonkonformita; nepodřizování se obecným normám, pravidlům; nepřizpůsobivost; odchylnost v myšlení nebo chování" . >> detail

nonkonformní

neshodující se s normami a cíli dané skupiny nebo společnosti . >> detail

nonoda

elektronka s devíti elektrodami . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.