Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 361 - 370

noradrenalin

hormon dřeně nadledvinek, norepinefrin . >> detail

nordický

severský . >> detail

nordistika

věda zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů severní Evropy . >> detail

norepinefrin

hormon dřeně nadledvinek, noradrenalin . >> detail

norik

plemeno chladnokrevných koní . >> detail

norma

"všeobecně závazné pravidlo, předpis; mat. n. vektoru. >> detail

normál

"standard, etalon; průměr, průměrný, pravidelný stav" . >> detail

normála

přímka kolmá k tečně (tečné rovině) v bodě dotyku, kolmice . >> detail

normalita

stav, chování a jednání odpovídající normám . >> detail

normalizace, normalisace

uvedení vzájemných vztahů do souladu s přijatými normami, nastolení pořádku;u nás v letech 1968-89 utužení komunistického totalitního režimu;stanovení technických předpisů (norem). >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.