Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 371 - 380

normální

"běžný, obvyklý, pravidelný, průměrný; představující normu" . >> detail

normativ

předpis, ustanovení, pravidlo . >> detail

normativní

určující závaznou normu . >> detail

normo-

první část složených slov mající význam norma, normalizace, normální . >> detail

normostenik

člověk s normální výživou (v.l.). >> detail

normostrana

standardem (normou) určená délka jedné strany textu, označována také pod zkratkou: NS. V České republice jedna normostrana odpovídá 1800 znaků (včetně symbolů a mezer) textu. Tento údaj lze snadno zjistit ze statistických informací o textovém dokumentu v textových procesorech (jako jsou např. MS Word, Open Office Writer). Normostrana se používá pro přesné určení rozsahu textu. V textových procesorech (MS Word atd.) totiž počet stran textu ovlivňuje velikost použitého písma, mezery mezi řádky atd. Jedna normostrana může tedy dle odlišné grafické úpravy (velikost písma, okraje stránky atd.) fyzicky být vytištěna i na více (méně) než jednom listu papíru. Rozsah normostrany vychází z limitu množství textu, který bylo (je) možno napsat na 1 list papíru na psacím stroji. Při psaní na psacím stroji bylo u autorských textů (rukopisů) vyžadováno dělat mezi řádky mezeru o výšce jednoho řádku, tedy na jeden list se vešlo 30 řádků, a limit byl 60 úhozů (znaků a mezer) na řádek (a dalších pět a pět úhozů na každé straně pro okraje).. >> detail

normovaný

"stanovený předpisy, plánem; opatřený normou" . >> detail

nortonka

technika: typ studny, skládající se z děrované ocelové trubky zaražené do země až do vrstev obsahujících vodu. Nazývá se také trubková nebo habešská studna. Využívá se k provizornímu zásobování vodou, ke snížení hladiny podzemní vody nebo k hydrologickému výzkumu. Nortonka se v minulosti hojně využívala v Americe. Svůj název má po vynálezci J. Nortonovi.. >> detail

nosce te ipsum

poznej sebe sama . >> detail

nosofobie

porucha myšlení (emocí) projevující se chorobným strachem z onemocnění, postižený tímto (nosofobik) se nemocen necítí, ale značně se toho obává. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.