Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 401 - 410

notovat

"prozpěvovat si; přisvědčovat" . >> detail

noumenon

"věc o sobě; věc poznatelná jen rozumem" . >> detail

nouveau riche [nuvó riš]

zbohatlík, yuppie . >> detail

nova

eruptivní proměnná hvězda, jejíž jasnost se během několika dní zvýší desettisíckrát i více . >> detail

novace

obnovení, obnova, přeměna, inovace . >> detail

novátor

kdo prosazuje novou myšlenku, postup, hledisko . >> detail

novela

"1. prozaický útvar středního rozsahu a ucelené kompozice; 2. nová právní norma upravující starší" . >> detail

novelizace, novelisace

změna právního předpisu . >> detail

novéna

devítidenní pobožnost . >> detail

novic

osoba připravující se ke složení řeholního slibu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.