Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 431 - 440

nukleogeneze, nukleogenese

teorie vzniku prvků ve vesmíru jadernou reakcí . >> detail

nukleol, nukleolus

složka buněčného jádra, jadérko . >> detail

nukleon

společný název pro elementární částice tvořící atomové jádro (neutrony a protony) . >> detail

nukleus

buněčné jádro . >> detail

nuklid

soubor atomů charakterizovaný stejným protonovým a nukleonovým číslem . >> detail

nulifikace

zmaření, anulování, prohlášení za neplatné . >> detail

nulita

naprostá neplatnost . >> detail

nulizomie

biologie: ztráta páru homologických chromozomů v karyotypu diploidního jedince. >> detail

númen

neosobní síla, božstvo . >> detail

numerace

počítání, číslování, opatřování číslem . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.