Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 431 - 440

nukleon

společný název pro elementární částice tvořící atomové jádro (neutrony a protony) . >> detail

nukleus

buněčné jádro . >> detail

nuklid

soubor atomů charakterizovaný stejným protonovým a nukleonovým číslem . >> detail

nulifikace

zmaření, anulování, prohlášení za neplatné . >> detail

nulita

naprostá neplatnost . >> detail

nulizomie

biologie: ztráta páru homologických chromozomů v karyotypu diploidního jedince. >> detail

númen

neosobní síla, božstvo . >> detail

numerace

počítání, číslování, opatřování číslem . >> detail

numerale

číslovka . >> detail

numéreire [nymerér]

zboží, které slouží jako cenové měřítko . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.