Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 51 - 60

nartex

krytá pravoúhlá předsíň ve starokřesťanské bazilice . >> detail

narval

mořský savec z řádu kytovců . >> detail

nasciturus

dosud nenarozený, ale počatý jedinec . >> detail

nastie

růstové pohyby rostlin způsobené kvantitativní změnou vnějších činitelů (teplo, světlo) působících ze všech stran . >> detail

natalita

"porodnost; demografický ukazatel počtu narozených na 1000 obyvatel; nativita; množivost" . >> detail

natální

vztahující se k narození, porodu . >> detail

nativista

stoupenec nativizmu . >> detail

nativita

"1. porodnost, natalita; 2. vstupní údaje pro sestavení horoskopu zrození, vzniku, založení něčeho" . >> detail

nativitní

"1. vztahující se k nativitě; 2. osudově určený postavením planet v den narození" . >> detail

nativizmus, nativismus

názor, že duši jsou vrozené ideje a poznání je pouhé rozpomínání . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.