Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 81 - 90

nauplius

larva korýšů . >> detail

nautický

"námořní, plavební, navigační; vztahující se k nautice" . >> detail

nautika

nauka o správném vedení lodi, navigace . >> detail

nautofon

mořeplavba: zvukové zařízení sloužící k signalizaci útesů a mělčin za mlhy, aby do nich lodě nenarazily. V mlze nahrazovaly majáky. Nautofony mohou být vybaveny i samotné lodě. Zvuk produkovaný nautofony se mohl nést až do vzdálenosti 20 Km. Dnes z důvodů používání moderních navigačních přístrojů se nautofon již téměř nepoužívá.. >> detail

nauzea, nausea

pocit nevolnosti, nutkání ke zvracení . >> detail

naveta

úzký dlouhý výbrus drahých kamenů, lodička, ovísek . >> detail

navigace

"1. vedení lodi nebo letadla po předem určené dráze a určování jejich polohy; 2. upravený říční břeh, splavný průtok, kanál" . >> detail

navigátor

"lodní, palubní velitel, navigační důstojník; technické zařízení pro navigaci" . >> detail

nazála, nasála

nosová hláska, nosovka . >> detail

nazalizace, nasalisace

"změna ústní hlásky v nosovou; zapojení nosní dutiny při výslovnosti" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.