Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 91 - 100

okarína

lidový dechový nástroj vejčitého tvaru z pálené hlíny . >> detail

okaze, okase

výhodná příležitost k nákupu . >> detail

okazionalizmus, okazionalismus, okasionalismus

filozofický směr 17. a počátku 18. století názor o příležitostném božím zprostředkování duchovního a hmotného;jazykověda: příležitostný novotvar (nové slov), které je použito pouze zřídka, příležitostně. Protože nejsou všeobecně známy a používány jejich porozumění může být často obtížnější. . >> detail

okcident

Západ, západní svět, západní civilizace . >> detail

okcident

západ . >> detail

okcidentál, occidental [okcidental]

jeden z umělých jazyků . >> detail

okcidentální

západní, vztahující se k okcidentu . >> detail

okluze, okluse

"uzavření, skus; jaz. závěr (uzavření cesty výdechovému proudu při výslovnosti některých souhlásek); proces uzavírání teplého sektoru frontální tlakové níže" . >> detail

okluziva, okluzíva, oklusiva

závěrová souhláska . >> detail

okluzor

prostředek k zakrytí oka používaný při léčbě dětské šilhavosti . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.