Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 101 - 110

okr

nerostné nebo umělé barvivo žluté až hnědé barvy . >> detail

okta-, okto-

první část složených slov mající význam osm, osminásobný . >> detail

oktaedr

osmistěn . >> detail

oktant

"1. astronomický přístroj k určení zenitových vzdáleností kosmických těles; 2. jedna z osmi částí prostoru získaných rozdělením třemi navzájem kolmými rovinami" . >> detail

oktant

obvyklý, ale nesprávný název pro nasycený uhlovodík s osmi atomy uhlíku, obsažený v různých frakcích benzinu a petroleje . >> detail

oktáv

"1. osmidenní slavení svátků; osmý den po nich; 2. formát papíru nebo knihy s rozměrem poloviny kvartu, osmerka" . >> detail

oktáva

"1. osmá třída osmiletých středních škol; 2. řada osmi tónů diatonické stupnice, interval mezi prvním a osmým tónem v ní; 3. osmiveršový básnický útvar, stance" . >> detail

oktavon

míšenec černého a bílého plemene s podílem 1/8 negroidní krve . >> detail

oktet

hud. komorní skladba pro osm nástrojů nebo hlasů . >> detail

okteto

soubor osmi hráčů nebo zpěváků komorní hudby . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.