Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 111 - 120

oktogon

"1. osmiúhelník; 2. centrální stavba na půdorysu osmiúhelníka" . >> detail

oktosylab

osmislabičný verš . >> detail

oktrojovaný

vnucený, nařízený . >> detail

oktrojovat

vnucovat, vnutit . >> detail

okulár

spojná optická soustava k pozorování skutečného obrazu vytvořeného objektivem . >> detail

okultista

stoupenec, přívrženec a vyznavač okultizmu . >> detail

okultistický

tajemný, magický, okultní . >> detail

okultizmus, okultismus

názor o existenci nadpřirozených (neznámých) sil a skutečnosti i praktiky s nimi spojené . >> detail

okultní

"okultistický; tajný, skrytý; zrakem nezjistitelný" . >> detail

okupace

"obsazení, zabrání obv. cizího území; přivlastnění" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.