Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 131 - 140

oligocén

nejmladší oddělení paleogénu . >> detail

oligodoncie

neúplný počet zubů . >> detail

oligodynamie

schopnost těžkých kovů usmrcovat, ničit bakterie . >> detail

oligofág

živočich živící se pouze několika málo druhy potravy . >> detail

oligofrenie

slabomyslnost, mentální retardace . >> detail

oligofrenopedagogika

nauka o výchově slabomyslných . >> detail

oligogen

gen s velkým účinkem podmiňující některý znak fenotypu, majorgen . >> detail

oligoklas

živec, minerál ze skupiny plagioklasů . >> detail

oligomer

nízkomolekulární polymer složený z několika strukturních jednotek . >> detail

oligopeptid

peptid s nejvýše deseti aminokyselinovými monomerními jednotkami . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.