Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 11 - 20

objektivita

"věcnost, předmětnost; spravedlnost, nestrannost" . >> detail

objektivizace, objektivisace

snaha dokázat obecnou platnost, oprostit od osobních názorů, objektivace . >> detail

objektivizmus, objektivismus

nezaujímání vlastního či hodnotícího názoru . >> detail

objektivní

"týkající se objektu, věcný; nestranný, neutrální; neosobní" . >> detail

objektivový

týkající se objektivu . >> detail

objektový

"týkající se věcí, prvků, objektů samých; předmětový" . >> detail

oblace

"darování, poskytování darů; dar" . >> detail

oblát

osoba, které je učiněna nabídka . >> detail

obligace

"závazek, povinnost; cenný papír s jednoznačně určeným úrokem" . >> detail

obligátní

"nutný, povinný, závazný, obligatorní; obyčejný, obvyklý" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.