Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 211 - 220

opacita

"schopnost pohlcovat záření; číslo charakterizující průhlednost tělesa" . >> detail

opalescence

rozptyl světla způsobený malými částečkami obsaženými v průhledné látce . >> detail

opalizovat, opalisovat

hrát duhovými barvami . >> detail

opce

1.výkon opčního práva, výběru, volby něčeho 2.prodloužení určité smlouvy 3. možnost volby nebo výběru . >> detail

opční

nepovinný, dobrovolný, volitelný, s právem volby . >> detail

open [oupn]

"otevřený; sport přístupný amatérům i profesionálům" . >> detail

open source

informační technologie, počítače: označení pro počítačový program nebo kód, který je šířen s otevřeným zdrojovým kódem. Kdokoliv může program bezplatně používat, šířit a dle libosti i upravovat. Open source je často vyvíjen veřejně, ve spolupráci.. >> detail

open-end fund [oupnendfand]

"otevřený investiční fond; nekonečná zásoba, např. peněz" . >> detail

opera

"hudební drama; soubor provozující opery; operní budova" . >> detail

opera omnie

veškeré dílo, sebrané spisy, souborné vydání . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.