Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 221 - 230

operabilní

vhodný k operování, operovatelný . >> detail

operace

"práce, úkon, provádění nějaké činnosti; chirurgický výkon" . >> detail

operační

vztahující se k operaci . >> detail

operand

prvek, s nímž je prováděna operace . >> detail

operatér

"1. člověk provádějící operaci; 2. obsluha filmovacího, promítacího přístroje, vysílačky" . >> detail

operativní

pohotový, iniciativní, pružně fungující . >> detail

operátor

"početní symbol, symbol předepisující určitou početní operaci, všeobecná instrukce, kvantifikátor; pracovník obsluhující počítač" . >> detail

opereta

"divadelní žánr zábavného rázu s mluvenými dialogy, zpěvy a tanci; soubor provozující operety" . >> detail

operovat

"provádět operaci, např. chirurgickou, obchodní; manipulovat, používat něco" . >> detail

opiát

lék obsahující opium nebo omamnou látku . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.