Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 231 - 240

opidum, oppidum

opevněné keltské hradiště městského typu . >> detail

opium

zaschlá šťáva nezralých makovic obsahující alkaloidy, působí omamně . >> detail

oponent

"kdo nesouhlasí; odborník posuzující vědeckou nebo odbornou práci" . >> detail

oponentura

"oponentské řízení; závěrečná diskuze" . >> detail

oponovat

"odporovat; jako oponent posuzovat" . >> detail

oportunista

kdo se bezzásadově přizpůsobuje okolnostem, bezohledně využívá příležitosti . >> detail

oportunizmus, oportunismus

přizpůsobivost, využívání příležitosti, bezzásadovost . >> detail

opozice, oposice

"protiklad; odporování něčemu; politické subjekty vystupující proti převládající většině; postavení kosmického tělesa, kdy Země je mezi ním a Sluncem" . >> detail

opozitum, opositum

slovo opačného významu, antonymum . >> detail

oprám

povrchový důl, skrývka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.