Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 241 - 250

oprese

"1. potlačování, utlačování; 2. pocit stísněnosti" . >> detail

optant

osoba vykonávající právo opce . >> detail

optativ

slovesný způsob vyjadřující přání . >> detail

optický

"související s optikou, světelný; týkající se zraku, oční" . >> detail

optika

"část fyziky zabývající se elektromagnetickým zářením o vlnových délkách 100 nm až 1 mm (optické záření); část optického přístroje propouštějící světlo" . >> detail

optimalizace, optimalisace

proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů . >> detail

optimální

nejlepší, nejlépe vyhovující . >> detail

optimát

aristokrat ve starém Římě . >> detail

optimetr

přesné porovnávací měřidlo . >> detail

optimista

člověk, který má optimistické vidění světa a smýšlení. Jedná se o člověka, který věří ve vývoj k lepšímu, zdůrazňuje spíše klady.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.