Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 251 - 260

optimizmus, optimismus

sklon vidět a posuzovat skutečnosti z té lepší stránky . >> detail

optimum

"nejvýhodnější, nejlepší stav, okolnost, podmínka; nejpříznivější podmínky pro život organizmu" . >> detail

opto-

první část složených slov vztahující se k vidění . >> detail

optoelektronika

obor na rozhraní optiky a elektroniky umožňující přinos informací pomocí optického záření . >> detail

optofon

přístroj umožňující nevidomým číst sluchem . >> detail

optotyp

tabulka ke zkoušení zraku . >> detail

optovat

vykonávat opci, právo opce . >> detail

opulence

dostatek, hojnost, nadbytek, přemíra něčeho . >> detail

opulentní

oplývající nadbytkem, bohatý . >> detail

opus

dílo, zejm. hudební . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.