Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 261 - 270

orace

"slavnostní projev; okolky, cavyky" . >> detail

orákulský

nejasný, záhadný . >> detail

orákulum

"věštba; věštírna" . >> detail

orální

ústní . >> detail

oralsex

sexuální praktiky dráždění pohlavního ústrojí ústy . >> detail

orangutan

rezavý lidoop žijící na Borneu a Sumatře . >> detail

orant

postava s rukama zdviženýma v modlitebním prosebném gestu, symbol zbožnosti, duše nebo zobrazení zemřelého . >> detail

oranžáda

pomerančová limonáda . >> detail

oranžerieoranžérie

skleník pro přezimování teplomilných rostlin . >> detail

orátor

"řečník, autor řečí; zástupce panovníka u cizí vlády" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.