Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 271 - 280

oratorium

"vokálně-instrumentální hudební skladba; modlitebna, oratoř" . >> detail

oratorní

"vztahující se 1. k oratoriu; 2. k oratoři" . >> detail

oratoř

modlitebna, vyšší oddělené místo v kostele, oratorium . >> detail

orbis

svět . >> detail

orbis pictus [orbis piktus]

svět v obrazech . >> detail

orbita

"1. očnice; 2. oběžná dráha kosmických těles" . >> detail

orbital

"vlnová funkce jednoho elektronu; oblast nejpravděpodobnějšího výskytu elektronu" . >> detail

orbitální

"1. očnicový; 2. týkající se oběžné dráhy" . >> detail

ordál

boží soud . >> detail

order-papír [órdr papír]

papír na řad, cenný papír vystavený na jméno, doložka na řad umožňuje jeho převedení na jinou osobu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.