Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 331 - 340

originál

"původní věc, původní vyhotovení; původní výtvarné dílo; literární výtvor v původním jazyce" . >> detail

originalita

"původnost; svéráznost, osobitost, originálnost" . >> detail

originální

"původní, nezávislý na žádném vzoru, samostatný, osobitý; neobvyklý, zvláštní" . >> detail

originární

odvozený od vlastnického práva dřívějšího vlastníka . >> detail

oringie

náušnice . >> detail

orkán

vítr s ničivými účinky, s rychlostí větší než 118 km/hod . >> detail

orkus

podsvětí . >> detail

orloj

hodiny na věži ukazující kromě času další údaje, např. astronomický čas, postavení Slunce a Měsíce na obloze . >> detail

ormig

rozmnožovací stroj . >> detail

ornament

"lineární nebo plastický ozdobný umělecký útvar; ozdoba" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.