Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 361 - 370

orthorexie

nemoc, při které se postižený extrémně vyhýbá veškerému nezdravému jídlu. Nekonzumuje například tuky, rozličné konzervanty, může ale úzkostlivě dbát i o čistotu při přípravě pokrmů.. >> detail

orto-, orcho-

první část složených slov mající význam správný, přímý, rovný . >> detail

ortodoncie, ortodontie, ortodentie-

obor zabývající se studiem a léčením nepravidelností chrupu . >> detail

ortodoxie

dodržování, naprostý souhlas s učením, pravověrnost . >> detail

ortodoxní

pravověrný . >> detail

ortodroma

nejkratší spojnice dvou míst na kulové ploše . >> detail

ortoepie

"spisovná výslovnost; nauka o spisovné výslovnosti" . >> detail

ortofonie

nauka o správné výslovnosti hlásek . >> detail

ortogamie

"1. oplodňování samičích gamet samčími gametami téhož oboupohlavního jedince; 2. opylení pestíku pylem pocházejícím z téhož květu, samoopylení, samosprášení" . >> detail

ortogeneze, ortogenese

"vývoj organizmů v předurčeném směru; přímý vývoj, který není určován přírodním výběrem" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.