Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 371 - 380

ortogonální

kolmý . >> detail

ortografie

pravopis . >> detail

ortochromázie, ortochromasie

správná citlivost fotografického materiálu na modrou, žlutou a zelenou barvu . >> detail

ortomyxovir

původce celkových lidských i zvířecích onemocnění známých jako chřipka . >> detail

ortopedie

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením vrozených a získaných vad a nemocemi pohybového ústrojí . >> detail

ortoptika

způsob léčení šilhavosti . >> detail

ortorexie

(Orthorexia nervosa) patologická posedlost zdravou výživou, může vést až k nedostatku řady nutričních látek v těle, úbytku váhy a vyjímečně i smrti. >> detail

ortorula

krystalická břidlice, rula vzniklá přeměnou vyvřelé horniny . >> detail

ortoskopie

zobrazení bez zkreslení . >> detail

ortotika

nauka o náhradách funkce části těla . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.