Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 381 - 390

ortotropie

pravoúhlá anizotropie . >> detail

ortotropizmus, ortotropismus

směr růstu nebo ohyb orgánů rostliny směrem vzhůru . >> detail

orykto-

první část složených slov mající význam nerost, hornina, nerostový . >> detail

ós

ústa . >> detail

os, oss

kost . >> detail

osárium, ossarium, osuárium

"kostnice; ostatková skříňka" . >> detail

oscilace

"kmitání, kolísání; střídání" . >> detail

oscilátor

"kmitající bod, částice, systém; zdroj oscilací" . >> detail

oscilo-

první část složených slov mající význam kmitání, rychlé střídání . >> detail

oscilograf

přístroj k pozorování a registraci časového průběhu proměnných elektrických veličin (napětí, proudu) . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.