Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 31 - 40

observace

"pozorování, dohled; měření" . >> detail

observance

"zvykem zachovávaná pravidla; zachovávání obvyklých řeholních zvyklostí" . >> detail

observatoř

pozorovací stanice . >> detail

obsese

nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa . >> detail

obsidián

přírodní sopečné tmavé sklo vzniklé rychlým tuhnutím magmatu na zemském povrchu . >> detail

obsignace

"1. soudní zapečetění; 2. potvrzení, souhlas, zvolení" . >> detail

obskurní

"bezvýznamný, zapadlý, pokoutní; nekalý, temný, podezřelý; mravně závadný" . >> detail

obskurnost

"bezvýznamnost; nekalost, mravní závadnost" . >> detail

obsolentní

vyšlý z užívání, zastaralý. >> detail

obsoletní

zastarale, knižně: zastaralý, nepoužívaný, vyšlý z užívání. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza, agrizoofobie . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.