Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 391 - 400

oscilovat

"chvět se, kmitat, kolísat; ubírat se více směry" . >> detail

osifikace

kostnatění . >> detail

osmo-

"první část složených slov mající význam 1. tlak; 2. čich; 3. cukr" . >> detail

osmologie

"1. nauka o čichu a čichovém ústrojí; 2. nauka o osmóze" . >> detail

osmometrie

měření osmotického tlaku k stanovení poměrné molekulové hmotnosti rozpuštěných látek . >> detail

osmoregulace

zabezpečení stálého složení vnitřního prostředí organizmu úpravou obsahu vody a solí . >> detail

osmotický,

vznikající při osmóze . >> detail

osmóza, osmosa

prolínání, difúze molekul rozpouštědla ze zředěnějšího roztoku nebo čistého rozpouštědla do roztoku koncentrovanějšího přes polopropustnou membránu . >> detail

ostentativní

úmyslně vzbuzující pozornost, vyzývavý, nápadný . >> detail

osteo-

první část složených slov mající význam kost, kostní . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.