Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 441 - 450

ovace

veřejně a nadšeně vyjádřená pocta . >> detail

ovari-, ovario-

první část složených slov mající význam vaječník, vaječníkový, vejce . >> detail

ovarium

"1. vaječník; 2. dutá část pestíku obsahující vajíčka, semeník" . >> detail

overal, overall [ouveról]

ochranný oblek, kombinéza . >> detail

overlock [ovrlok]

entlovací, obnitkovávací stroj . >> detail

oviparie

vejcorodost . >> detail

oviviparie

vejcoživorodost, ovoviviparie . >> detail

ovocyt

buňka vznikající během zrání vajíčka, oocyt . >> detail

ovogamie

způsob pohlavní o rozmnožování, oogamie . >> detail

ovogeneze, ovogenese

vývoj vajíčka ve vaječníku živočichů, oogeneze . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.