Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 41 - 50

obstinace

tvrdohlavost, umíněnost . >> detail

obstipace

zácpa . >> detail

obstipans [obstypans]

medicína: prostředky proti průjmovým onemocněním, antidiarhoika. >> detail

obstrukce

"snaha zmařit něčí jednání; uzavření průsvitu, neprůchodnost" . >> detail

obtuze

knižně, řidčeji: otupení, tupost. >> detail

obtuzní

řidčeji, knižně: tupý, nechápavý. >> detail

obverze, obverse

ne vždy platný úsudek, závěr . >> detail

oceáno-

první část složených slov mající význam oceán, moře, mořský . >> detail

OCR

počítače, zkratka pro anglické: Optical Character Recognition, česky: optické rozpoznávání znaků. Jedná se o metodu digitalizace textů (ručně psaných i tištěných), které byly naskenovány skenerem nebo v jsou podobě rastrového obrázku. Výsledkem OCR procesu je editovatelný elektronický dokument např. formátu Word.. >> detail

óda

oslavná lyrická báseň . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.