Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 61 - 70

oferent

osoba, činící nabídku jiné osobě . >> detail

oferta

nabídka, návrh . >> detail

ofertorium

část katolické mše, obětování . >> detail

offline, off-line [oflajn]

počítače: stav, který indikuje stav nepřipojení, většinou k lince nebo počítačové síti, například internetu.. >> detail

oficialita

"úřední ráz, úřední povaha; oficiální jednání" . >> detail

oficiální, oficielní

úřední, oficiální, formální . >> detail

oficína

dílna nebo pracovna (holičská, lékárnická) . >> detail

oficiózní, oficiosní

poloúřední . >> detail

oficír

"důstojník; správce" . >> detail

oficium, officium

"povinná denní modlitba římskokatolických řeholníků a kleriků; církevní úřad papežské kurie; povinnost" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.