Slovník cizích slov .net

o - výpis slov 81 - 90

oftalmoskop

přístroj k vyšetřování očního pozadí . >> detail

ogiv

statistika: grafické zobrazení (polygon) kumulativních relativních četností náhodného jevu. Někdy také nazýváno jako: ogyva.. >> detail

ogival

gotický lomený oblouk . >> detail

ohm [óm]

jednotka pro elektrický odpor . >> detail

ochlokracie

vláda lůzy . >> detail

oidipovský

podvědomě orientovaný k rodiči opačného pohlaví a proti rodiči stejného pohlaví . >> detail

oikonymum

místní jméno, jméno sídliště . >> detail

oikumena

"známá část světa u antických Řeků; souhrn oblastí trvale obývaných lidmi" . >> detail

oiomantie, oiomancie

věštění z letu ptáků . >> detail

ojčokabu

japonská karetní hra, ve které se hraje s 19 karty, je podobná hře black jack. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.