Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 991 - 1000

ponk

řemeslnický pracovní stůl . >> detail

pontifex

"starořímský velekněz; označení papeže" . >> detail

pontifikálie

biskupské insignie, odznaky a roucha . >> detail

pontifikát

úřad a hodnost papeže, doba jeho funkce . >> detail

ponton

"speciální člun ke konstrukci plovoucího mostu; plovák" . >> detail

pony

malý kůň, poník . >> detail

pop

"1. pravoslavný kněz; 2. populární hudba" . >> detail

pop-art, popular art [popjulr árt]

výtvarný projev inspirovaný koláží obv. odrážející civilizační situaci člověka . >> detail

pop-music, pop music [popmjúzik]

populární hudba . >> detail

pop-song

zábavná, hlavně taneční píseň . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.