Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1001 - 1010

popcorn [popkorn]

pražená kukuřice . >> detail

popelín

tenká měkká hustá tkanina obv. s plátěnou vazbou . >> detail

populace

"obyvatelstvo; geneticky a ekologicky vymezený soubor jedinců stejného biologického druhu žijící ve společném prostředí; skupina hvězd tvořících jednotný celek" . >> detail

populacionizmus, populacionismus-

"teorie o nutnosti zvýšení počtu obyvatelstva; politika zabývající se ovlivňováním populace" . >> detail

popularita

známost, oblíbenost, obliba, proslulost . >> detail

popularizace, popularisace

"šíření poznatků, názorů; obeznamování veřejnosti; srozumitelný výklad" . >> detail

populární

"obecně známý, oblíbený, proslulý; prostě podaný, jednoduchý, přístupný široké veřejnosti, lidový" . >> detail

populistický

"zjednodušeně podaný pro širokou veřejnost; bezohledně zaměřený na efekt, demagogický" . >> detail

populizmus, populismus

úsilí o získání přízně bez ohledu na věc samu . >> detail

porce

dávka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.