Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1021 - 1030

porta

"1. brána, dveře, terénní průchod; 2. obruba, lemovka, prýmek; 3. mocenský orgán v turecké říši; 4. setkání, přehlídka skupin country music" . >> detail

portabilita

přenositelnost počítačových programů . >> detail

portable [portebl i portábl]

lehce přenosný, kufříkový, cestovní . >> detail

portál

architektonicky upravený vchod, vjezd, začátek tunelu, přechod mezi hledištěm a jevištěm . >> detail

portatile

malý přenosný oltář . >> detail

portativ

malé přenosné varhany . >> detail

portfej, portefeuille [portfej]

"obor působnosti ministra; taška na písemnosti" . >> detail

portfólio, portfólium

rozdělení investičních zdrojů s cílem snížení rizika, skladba cenných papírů . >> detail

portiéra

závěs na dveřích . >> detail

portikus

otevřená sloupová hala, sloupová předsíň, kryté sloupořadí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.