Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1051 - 1060

poster [poustr]

"výsledky práce zveřejněné na vědecké konferenci na tabulích a stojanech formou tabulek, fotografů, komentovaných témat; plakát" . >> detail

posterior

"pozdější; zadní" . >> detail

posteriorita

"následnost; pozdější pořadí; opoždění" . >> detail

postfebrilní

pohorečkový, po skončení horečky . >> detail

postglaciál

postglaciální období, poledová doba . >> detail

postgraduální

pokračovací, další odborné studium po dokončení vysoké školy . >> detail

posthumní

objevující se po smrti původce, posmrtný . >> detail

posthumum

dílo vydané nebo nalezené po autorově smrti . >> detail

posthumus

dítě narozené po smrti otce, pohrobek . >> detail

postila

sbírka kázání na jednotlivě neděle a svátky . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.