Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1061 - 1070

postmodernizmus, postmodernismus

přístup ke světu a pojetí skutečnosti i poznání jako neredukovatelné plurality, a proto odmítající univerzální výklad . >> detail

postnova

nova po poklesu jasnosti . >> detail

postpenitenciární

následující po ukončení vězeňského trestu, např. p. péče . >> detail

postpozice, postposice

kladení nějakého slova, tvaru nebo částice za příslušné slovo . >> detail

postpubertální

"po pubertě; ještě ne zcela zralý" . >> detail

postscript [postskript] uýp. tech.

program umožňující definovat a vytvářet znaky pro typografické účely . >> detail

postskriptum, post scriptum [post skriptum]

"po napsání; dodatek v dopise, douška; zkratka P.S." . >> detail

postsynchron

dodatečné ozvučení např. filmu . >> detail

postulát

požadavek, předpoklad přijímaný bez důkazu . >> detail

posturologie

vědní disciplína zabývající se studiem sdělování informací pomocí zaujímání určitých poloh částí nebo celého těla; součást nonverbální komunikace. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.