Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1071 - 1080

postsynchron

dodatečné ozvučení např. filmu . >> detail

postulát

požadavek, předpoklad přijímaný bez důkazu . >> detail

posturologie

vědní disciplína zabývající se studiem sdělování informací pomocí zaujímání určitých poloh částí nebo celého těla; součást nonverbální komunikace. >> detail

potamologie

nauka o režimu řek . >> detail

potaš

uhličitan draselný, žíravina . >> detail

potěmkinský

předstíraný, vytvořený pro efekt, zdánlivý . >> detail

potence

"schopnost, mohutnost, síla, moc; schopnost plodit, pohlavní schopnost" . >> detail

potenciál

souhrn schopností, celková možnost něco udělat . >> detail

potenciální

možný, uskutečnitelný . >> detail

potenciometr

dělič napětí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.