Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1101 - 1110

pozitivum, positivum

kladná stránka události, jevu . >> detail

pozitron, positron

kladně nabitá částice, antičástice k elektronu . >> detail

pozoun

žesťový nátrubkový hudební nástroj, trombon . >> detail

PPC

zkratka pro anglické: Pay Per Click (česky: platba za kliknutí). Jedná se o druh internetové reklamy, kdy klient platí vždy když nějaký návštěvník klikne na jeho reklamu. Platí tedy za kliknutí na své reklamy - neplatí za počet zobrazení těchto reklam.. >> detail

praenova [prénova]

stadium novy před vzplanutím . >> detail

pragenzia, pragensia

dokumenty, knihy, listiny o Praze, fotografie, obrazy zobrazující Prahu . >> detail

pragmatický

"věcný; praktický, nezaujatý, chladně a rozumně uvažující" . >> detail

pragmatika

jaz. část sémiotiky analyzující vztahy znaků k jejich mluvčím . >> detail

pragmatizmus, pragmatismus

"věcnost; nezaujatost, zaměřenost k efektivnosti a užitečnosti řešení problému" . >> detail

pragocentrizmus, pragocentrismus-

zdůrazňování významu a prosazování role Prahy jako politického a organizačního ústředí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.