Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1111 - 1120

prakticizmus, prakticismus

činnost cílená pouze na praxi, podceňování teorie . >> detail

praktický

"vztahující se k praxi; reálný, skutečný; mající smysl pro realitu; účelný, vhodný" . >> detail

praktikábl

pomocný přenosný podstavec nebo lešení umožňující členit jeviště ve svislém směru . >> detail

praktikum

praktický výcvik, výuka předmětu v praxi, například v laboratoři, v dílnách . >> detail

praktiky

"osvědčené způsoby jednání; pletichy, pikle" . >> detail

pránajáma

soustava dechových cvičení s regulací doby vdechu, zadržení dechu a výdechu . >> detail

pranostika

lidová průpovídka obsahující předpověď, počasí nebo nějakou životní zkušenost . >> detail

pratotechnika

soustava pěstitelských opatření u travních porostů . >> detail

praxe

"činnost, jednání, konání, věcné zaměření; výkon zaměstnání, zběhlost, odborná znalost, dovednost, okruh působnosti" . >> detail

pré

mít pré, mít volnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.