Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1161 - 1170

prejudice

právo rozhodnutí, které se stává směrnicí pro obdobné případy . >> detail

prekanceróza, prekancerosa

některé chorobné změny blízké rakovině nebo předcházející vzniku rakoviny, prekarcinom . >> detail

prekarcinom

chorobné změny blízké rakovině nebo předcházející vzniku rakoviny, prekanceróza . >> detail

prekérní

choulostivý, povážlivý, tísnivý, trapný, nepříjemný . >> detail

prekluze, prekluse

zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené (prekluzivní) lhůtě . >> detail

prekognice

předvídání budoucnosti, jasnovidnost . >> detail

prekurzor, prekursor

výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt . >> detail

prelát

"biskup nebo jiný představený s podobnou pravomocí a jurisdikcí; vyšší úředník papežské kurie" . >> detail

preliminární

předběžný . >> detail

preliminář

předběžná smlouva, ujednání . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.