Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1211 - 1220

pretendent

uchazeč, někdo činící si na něco nárok, např. p. trůnu . >> detail

pretenze, pretense, pretence

požadavek, nárok . >> detail

préteritum

minulý čas vyjadřující děj v minulosti skončený a bez vztahu k přítomnosti . >> detail

prétor, praetor [prétor]

"starořímský nejvyšší hodnostář; vysoký soudní úředník" . >> detail

pretorián

"člen starořímské císařské gardy; slepě věrný přívrženec" . >> detail

prevalence

"převládání, převaha, obecné rozšíření; demografický ukazatel, poměr počtu nemocných k počtu obyvatel" . >> detail

prevence

předcházení něčemu, ochrana před něčím . >> detail

preventabilní

takové choroby či závady, kterým lze předcházet. V medicíně se jedná např. o preventabilní onemocnění, kterým lze včasnou péčí či léčbou předejít. Termín preventabilní se poté používá i pro např. faktory či očkování, která následkům (nemoci) zabrání - tedy ve smyslu faktorů, které dokáží vzniku nežádoucí situace zabránit. Termín se používá zejména v medicíně.. >> detail

preventivní

"předchůdný, včasný, v předstihu; ochranný; zabývající se prevencí, sloužící prevenci" . >> detail

prevét

záchod . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.