Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1241 - 1250

primárky

volby kandidátů na úřad prezidanta USA . >> detail

primární

prvotní, hlavní, základní . >> detail

primář

vedoucí lékař odborného oddělení zdravotnického zařízení (obv. nemocnice) . >> detail

primas

čestný titul biskupa jedné z diecézí ve státě . >> detail

primáš

první houslista lidové kapely . >> detail

primát

prvenství, vůdčí postavení . >> detail

primáti

nehetnatci . >> detail

primátor

starosta statutárního města . >> detail

primátorky

veslařský závod v Praze konaný pod záštitou primátora . >> detail

primér

primární sektor, oblast národního hospodářství zahrnující těžbu a využívání přírodních zdrojů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.