Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1271 - 1280

priorita

"prvenství, prvotnost; časová předchůdnost, přednostní nárok, věc mající přednost" . >> detail

prioritní

přednostní, mající přednost . >> detail

privace

"oloupení; nedostatek" . >> detail

privát

soukromé obydlí, soukromí . >> detail

privatizace, privatisace

deetatizace, odstátnění, převedení majetku z vlastnictví státu do vlastnictví jiných, nestátních subjektů . >> detail

privátní

soukromý . >> detail

privilegium

výsada, výhoda . >> detail

privilegovaný

zvýhodněný . >> detail

prix [pri]

"cena, odměna v soutěži; soutěž" . >> detail

prize money [prajzmany]

ve sportu finanční odměna, výhra . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.