Slovník cizích slov .net

p - výpis slov 1311 - 1320

produkt

"výrobek, výtvor; vytvořená hodnota; výsledek činnosti" . >> detail

produktivita

"intenzita výroby; tvořivá činnost" . >> detail

produktivní

schopný produkovat, plodný, výnosný . >> detail

profanace

zneuctění, znevážení, znesvěcení, banalizování, profanování . >> detail

profánní

"světský, nenáboženský; všední; znesvěcující" . >> detail

profesiografie

metoda analýzy pracovních činností . >> detail

profesionál

"odborník; osoba provozující činnost za výdělek" . >> detail

profesionalita

odbornost . >> detail

profesor

"středoškolský učitel; hodnost a titul vysokoškolského učitele" . >> detail

profesorství

"1. profesura; 2. puntičkářství, pedantizmus" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.